Licht, fotonen, bio-informatie en achtergronden:

licht
licht, elke kleur zijn eigen golflengte

een foton is een elementair lichtdeeltje of electron, dat zich gedraagt als een golf, met electromagnetische eigenschappen:
golfeigenschappen
het elektrisch veld in rood, het magnetisch veld in blauwFritz Albert Popp
dr Fritz Albert Popp, fysicus, toonde aan dat levende systemen licht (fotonen) uitzenden


bacteriën zenden licht uit
levende cellen die fotonen = licht uitzenden
 
           

behandelmogelijkheden homeopathie NTTT/Moermantherapie HeartMath Fotonentherapie bioinformatietherapie home 
  Praktijk voor algemene geneeskunde, homeopathie
                        en niet-toxische tumor therapie.


drs E.J. de Rijk, arts.
de Opera 7,
8265 TB Kampen.
tel 038-3332050.

                                              
foto
AVIG vignet

                                                                                                                         
                                                                                                                                                           

   


     Bio-informatie, biofysische geneeskunde, energetische metingen.
Biologische reacties worden biofysische processen genoemd, ze zijn de warmteregulatie, circulatie, hartslag, ademhaling, stofwisseling, afweerkracht, bloedstolling, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen.
Dit alles kan zich voltrekken dankzij informatie overdracht door beïnvloeding van de vele hormonale, enzymatische, extra- en intercellulaire processen die zich in het menselijk lichaam afspelen.
De fysiologische processen worden gestuurd door het bio-energetisch regulatiesysteem via elektromagnetische signalen. Dit regulatiesysteem speelt een heel cruciale rol bij gezondheid en bij ziekte.
Dit biologisch elektromagnetisme is meetbaar via systemen uit de electro-acupunctuur.
Algemeen:
De mens is een complexe bundeling van dynamische systemen die onderling op elkaar zijn afgestemd (wet der cybernetica). Besturing en aansturing van welk proces dan ook, vinden plaats via een informatief energetisch proces: informatie-uitwisseling. Informatieoverdracht binnen de biologische reacties van de mens geschiedt met elektromagnetische signalen. Biofysische processen zijn onderhevig aan wetmatigheden: de biofysica, chemie en kwantumfysica van het levende weefsel.

Informatie uitwisseling gaat via elektromagnetische processen, en maakt gebruik van fotonen, elementaire lichtdeeltjes. Daarmee gaat de uitwisseling van informatie ook met de snelheid van het licht.

Met behulp van een elektro-acupunctuur diagnose en -therapie (de Rathera Elektro-acupuntuur) worden energetische metingen  gedaan, die een indicatie geven van het functioneren van organen zelf en onderling, hoe het staat met uitscheidingscapaciteit van organen, hoe het zit met rest (gif) stoffen. Welke verstoringen zijn er aanwezig? Deze vormen belemmeringen voor het zelfherstellend vermogen, en dienen dus aangepakt te worden. Deze verstoringen vormen de oorzaak van de klachten, deze moet behandeld worden.  Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen. Uiteindelijk doel: evenwichtsherstel van lichaam en geest.

Rathera     Rathera apparatuur

De behandelwijze is gebaseerd op kennis van homeopathie en acupunctuur, en reguliere geneeskunde en is geschikt voor kinderen vanaf baby leeftijd. Behandeling is zinvol als het lichaam zelf niet (meer) in staat is de klachten te verhelpen.

We zoeken naar de gevolgen van, resten van infecties, viraal, bacterieel, schimmels en parasieten. Resten van toxinen, insecticiden. We meten met behulp van testbuisjes de belangrijkste functies van het lichaam. Zo verzamelen we informatie over de werking van organen zoals nieren, lever en darmen en van weefsels zoals spieren, zenuwen en slijmvliezen.

De meting heeft ook betrekking op invloeden van buitenaf zoals virussen, vergiftigende stoffen en elektromagnetische belasting. Bovendien meten we de toestand van het hormonale systeem, het energieniveau en het afweersysteem en kunnen we nagaan of er een tekort is aan vitaminen en mineralen.

Om de meting te kunnen uitvoeren, wordt een meetkring tussen de patiënt en het meetapparaat tot stand gebracht: de patiënt houdt hiervoor een hand-elektrode vast en krijgt een meetstift op de voet. De behandelaar meet systematisch alle functies. Door de reacties op de signalen, komen verstoringen aan het licht. Iedere functie heeft een normwaarde; de wijzer van het apparaat geeft aan of de functie verstoord is.

De behandeling bestaat uit homeopathische middelen die er toe leiden dat de gemeten belemmering opgeheven wordt, en gifstoffen uitgescheiden worden. Ook ondersteunende vitaminen en mineralen worden gegeven als dat nodig is.

Bovendien wordt bioresonantie therapie gegeven, waarbij via elektronische weg het lichaam aangezet wordt tot zelfherstel. Dat wil zeggen dat aan het lichaam een prikkel wordt toegediend, waarop een reactie gaat optreden: het is de aanzet tot zelfherstel van het lichaam. Bij homeopathie bestaat de prikkel uit een op maat gekozen (individueel passend) homeopathisch middel. Bij acupunctuur is het de stimulering van acupunctuur punten. Bij bioresonantie bestaat de prikkel uit het toedienen van elektromagnetische trillingen met een specifieke frequentie. Met bioresonantie-apparatuur worden de voor het lichaam en het ziekteproces specifieke frequenties gemeten. Met deze apparatuur kunnen de gemeten frequenties geanalyseerd, gemodificeerd en gefilterd worden, waarna ze worden toegediend aan het lichaam. Op deze manier wordt door middel van frequenties die in relatie staan tot het ziekteproces het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en gestimuleerd.

In een volgend stadium kunnen constitutionele homeopathische middelen veel meer effect hebben omdat het lichaam nu bevrijd is van de verstorende factoren die het zelfherstellend vermogen afremmen.