hieronder enkele planten en dieren waarvan homeopathische middelen gemaakt
zijn, met een enkele indicatie voor hun gebruiknux vomica
Nux vomica,
Braaknoot:
maag- en darm klachten

chamomilla
Chamomilla
de Roomse Kamille:
babies en peuters, moeite met tanden krijgen

millefolium
Millefolium,
Duizendblad:
bloedingen, bloedverlies

aesculus
Aesculus hippocastanum
de Paardenkastanje:
aambeiensepia
Sepia officinalis:
vrouwenklachten,
menstruatieklachtenlachesis
Lachesis mutus
de Bosmeesterslang:
stollingsstoornissen


cantharis
Cantharis vesicatoria
de Spaanse Vlieg
blaasontsteking


granite
Granite,
Graniet:
eczeem, huidklachten
           

behandelmogelijkheden homeopathie NTTT/Moermantherapie HeartMath Fotonentherapie bioinformatietherapie home


   
Praktijk voor algemene geneeskunde, homeopathie
                          en niet-toxische tumor therapie.
     
drs E.J. de Rijk, arts.
de Opera 7,
8265 TB Kampen.
tel 038-3332050.

                                              
foto
AVIG vignet


Homeopathie als geneesmethode.

homeopathie als geneeskundig model is gebaseerd op de gelijksoortigheidsregel, een natuurwet. Ontdekt en vastgesteld door Samuel Hahnemann, een Duitse arts-chemicus die uit onvrede met de geneeskundige praktijk van zijn tijd (18e eeuw, aderlaten en purgeren) als vertaler van scheikundige en medische boeken in zijn levensonderhoud probeerde te voorzien. Al vertalend ontdekte hij ongerijmdheden, waardoor hij de stof waar het om ging, de Kina-bast (China officinalis) op zichzelf uitprobeerde. Hij werd er ziek van, dat was vervelend, maar tot zijn verrassing bleken het de ziekteverschijnselen te zijn die sterk leken op die van Malaria, en dat was nu net de ziekte waarvoor de Kina-bast werd voorgeschreven.

Deze ontdekking was de basis voor de Similia-regel: Similia Similibus Curentur. Ofwel: het gelijke dient door het gelijkende genezen te worden. En vertaald houdt dit in dat een zieke met al zijn klachten genezen moet worden met een stof die bij gezonde proefpersonen gelijksoortige klachten kan opwekken als die waaraan de patiënt lijdt.

                                          samuel hahnemann

                                  Samuel Hahnemann (1755-1843) 

Gaandeweg ontdekte hij dat hij met deze methode, die hij homeopathie was gaan noemen naar het Grieks: homoios (dezelfde) pathos (ziekte) , een krachtig werktuig in handen had waarmee hij zieken kon genezen.

De homeopathische geneesmiddelen komen uit verschillende bronnen:

1. de plantenwereld: middelen gemaakt van (delen van) planten, zoals de Aconitum,

    of de Echinacea.

2. de dierenwereld: de middelen van dierlijke oorsprong, zoals de honingbij, of

    slangengif.

3. de minerale wereld, de dode natuur: de elementen, zwavel, fosfor, ijzer,

    de mineralen als het keukenzout, ijzeroxide (roest)

Hahnemann ontdekte ook dat er grote verergering van de klachten optrad als hij de geneesmiddelen in onverdunde vorm toediende. Simpelweg verdunnen echter deed na toenemende verdunning ook de werking verliezen. Door zijn scheikundige achtergrond vermoedde hij dat dit wellicht veroorzaakt werd door een onvoldoende menging van zijn oplossing. Hij besloot de verdunningsstappen te standaardiseren en tussen elke verdunningsstap een vast aantal schudslagen in te voeren. De op deze wijze geproduceerde middelen bleken hun werking wel te hebben behouden!

Dit proces noemen we potentiëren.

We kennen D-potenties: verdunningsstappen van 1 op 10

en C-potenties: verdunningsstappen van 1 op 100

Nieuwere methodes leveren K-potenties op (volgens Korsakoff).

In de homeopathische praktijk vergelijken we de klachten en symptomen van de patiënt met de zogenaamde geneesmiddelbeelden, waarin de symptomen van die middelen gerangschikt staan. Het meest passende middel, waarmee de meeste overeenkomst bestaat tussen klachtbeeld en geneesmiddelbeeld, wordt voorgeschreven.

In de meeste gevallen als een éénmalige dosering: enkele korrels onder de tong.

                                                        korreltjes 

We zoeken dus een middel dat in hoge dosering bij gezonde proefpersonen klachten veroorzaakt die lijken op de klachten waar de patiënt aan lijdt; dit middel veroorzaakt in lage dosering (gepotentieerde dosering) bij de patiënt genezing van die symptomen: het is precies de prikkel tot zelfherstel.

uit het verhaal van de patiënt gebruiken we de eigenaardige, karakteristieke en bijzondere symptomen om in het symptomenregister te zoeken naar het bijpassende middel. We gebruiken hiervoor een boek: het Repertorium.

Het repertorium, een in boekvorm gerangschikte lijst van symptomen. Een register van symptomen, met daarachter vermeld de middelen waarvan bekend is dat die het betreffende symptoom kunnen veroorzaken in hoge dosering, en tegelijk kunnen genezen in lage dosering. repertorium
Als we met dit hulpmiddel een gelijksoortig geneesmiddel hebben gevonden, vergelijken we ter bevestiging het ziektebeeld nog even met het betreffende geneesmiddelbeeld. Deze geneesmiddelbeelden staan weer in andere boeken: de Materia Medica.
           materia medica De Materia Medica is een in boekvorm gerangschikte lijst van geneesmiddelbeelden. Elk geneesmiddelbeeld vormt een lijst van symptomen die bekend zijn voor het betreffende middel.

         

Uiteindelijk besluiten we tot het voorschrijven van het best passende homeopathische geneesmiddel. Doorgaans bestelt u het middel zelf bij uw eigen apotheek, met het door mij voorgeschreven recept.
Na inname van het middel kan een zogenaamde beginverergering optreden; onschuldig, meestal kortdurend, en het herstelt vanzelf. Het is een teken dat het lichaam reageert! Daarna treedt er verbetering van de hoofdklacht op. Bij acute klachten een snelle verbetering, bij chronische klachten een meer geleidelijke verbetering. In het verloop van de genezing kunnen ook klachten die vroeger optraden, weer even opkomen. Ook dit herstelt vanzelf.De meeste ervaring bestaat met chronische, aanhoudende of telkens weer terugkerende klachten.
Maar ook klachten waarvoor geen duidelijke medische diagnose bestaat, komen in aanmerking voor homeopathische behandeling. Om een beeld te geven van de mogelijkheden volgt hier een lijst van enkele voorbeelden:
- eczeem, wratten, zwemmerseczeem, huidschimmelinfecties, roos, acne, netelroos,
  zonneallergie, psoriasis
- allergische aandoeningen als hooikoorts, koemelkallergie, allergie voor dieren
  en voor chemische stoffen, voedselintoleranties
- astma en bronchitis
- maag- en darmklachten zoals brandend maagzuur, spastisch colon, verstopping,
  diarree, colitis, ziekte van Crohn, aambeien, divertikels en ontstekingen daaraan
- menstruatieklachten, overgangsklachten, witte vloed, premenstrueel syndroom,
  cyclusstoornissen, klachten na gebruik anticonceptiepil
- blaasontstekingen, prostaatproblemen
- klachten van spieren, pezen en gewrichten, inclusief rugklachten; blessures die
  maar niet overgaan. Nekklachten, whiplash klachten, fibromyalgie, chronische
  pijnklachten, reumatische klachten.
- hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn
- algemene klachten: moeheid, lusteloosheid, gewichtsproblemen, klachten van
  de glucose/suiker huishouding, metabool syndroom, hypoglycemie
- depressieve klachten, nervositeit, onrust, te weinig assertiviteit, slaapstoornissen;
  angst- en paniekstoornissen, posttraumatisch stress-syndroom, moeheid,
  burn-out, overwerktheid
- klachten die verband houden met de ziekte van Lyme, of met de ziekte van Pfeiffer
- gordelroos
- klachten na vaccinatie, zowel na de kindervaccinatie als na de griepprik
- klachten na operatie en narcose
- ondersteunende behandeling bij kanker

Speciaal bij kinderen:
- constitutioneel eczeem
- chronische luchtwegproblemen
- huilbabies
- chronische middenoorklachten, glue-ear
- voedingsproblemen, buikkrampen, spugen
- bang om naar school te gaan, faalangst
- ADHD, PDD-nos, stoornissen uit het autistisch spectrum (gedeeltelijk)
- klachten na vaccinatie.