hieronder enkele voorbeelden van minerale stoffen waarvan homeopathische middelen zijn gemaakt.
silicea
Silicea, Kwarts
voor onzekere typen

zincum
Zincum metallicum, het metaal Zink
types die op routine werken
natrium muriaticum
Natrium muriaticum,
Keukenzout
voor gesloten typen


           

home behandelmogelijkheden voorbereiding praktijkinformatie contact            
Praktijk voor algemene geneeskunde, homeopathie
                              en niet-toxische tumor therapie.


                                                                                                             
drs E.J. de Rijk, arts.
de Opera 7,
8265 TB Kampen.
tel 038-3332050.

                                              
foto


AVIG vignet     Voorbereiding op een eerste consult.
               
       Het eerste consult heeft tot doel een goed en zo volledig mogelijk inzicht in
       uw gezondheidstoestand te krijgen en de behandelingsmogelijkheden met u te
       bespreken. Na het afnemen van een anamnese, lichamelijk
       onderzoek, een diagnosestelling, eventueel het vragen om aanvullende
       relevante medische informatie bij uw huisarts, wordt er vervolgens een start
       gemaakt met de behandeling.
      
       Voorafgaand aan het eerste consult wordt u verzocht een vragenlijst
      
in te vullen waarbij onderstaande punten aan de orde zullen komen.
       Dit geeft u de gelegenheid rustig over de vragen na te denken; het
       stroomlijnt ook het proces  van het eerste consult.       Welke vragen kunt u verwachten?

      * Beschrijf uw klachten zo nauwkeurig mogelijk.
         Bijvoorbeeld: wanneer zijn ze begonnen? Was er een oorzaak?
         Wat voelt u precies? Wanneer heeft u last? Zijn er invloeden,
         factoren of omstandigheden die uw klachten doen verergeren of
         verminderen?

    
 * Maak een overzicht van de ziekten en klachten die u vroeger heeft
         gehad. Eerdere behandelingen met medicijnen of in de vorm van
         operaties geven belangrijke aanvullende informatie.
         Bij kinderen: neem de vaccinatiekaart mee!
      * Hoe is het gesteld met de slaap, de ontlasting, urinelozing, reacties
         op warmte of kou, transpireren, de seksuele functies?
      * Hoe is uw eetpatroon? Heeft u een uitgesproken voorkeur of
         afkeer van bepaalde voedingsmiddelen? Krijgt u klachten door
         voedingsmiddelen?
      * Uw karakter en met name uw gevoeligheden zijn belangrijk.
         Waar reageert u sterk op? Welke situatie of welk gedrag van
         mensen roept sterke reacties bij u op? Kunt u verdriet, boosheid
         en angst voelen en uiten?

     

       De aandacht gaat uit naar uw totale functioneren, inclusief het geestelijke
       aspect, en niet zozeer naar de afzonderlijke organen. Het kan zijn dat u
       onverklaarbare of merkwaardige verschijnselen of gevoelens hebt. Dit
       soort gegevens zijn juist belangrijk voor de keuze van de behandeling.
       Aarzel dus niet om daarover te vertellen.
      
  
    Het succes van de behandeling hangt af van de gezamenlijke
       inspanning van arts en patiënt!

       Neem vooral ook alle medicijnen mee die u gebruikt, of vraag uw
       apotheek om een uitdraai van uw medicatiegegevens.
       En bij de eerste keer: neem een legitimatiebewijs mee: dit is wettelijk
       verplicht.